IT a kreativita

1

Vize přítomnosti

  • Technologie jsou tu již dnes.
  • Musíme se s technologickými nástroji naučit pracovat a využívat je. Zkoušet je, hrát si s nimi, být kreativní.
  • Úspěšní budou ti, kteří budou umět kreativitu spojovat s technologiemi.
Ukázka mobilu

Vývoj znalostí AV tvorba Produktivita práce Nováčci vs.veteráni Chat-3 vs Chat-4 5 MB dat SAGE Práce nepráce (workcation)
Ukázka kódu AI 1AI 2AI 3AI 4AI 5AI 6AI 7AI 8AI 9
2

Užitečné aplikace

AI jako příležitost
3

It a kreativita

  • Informace z běžného webu, rozmístěné v prostoru a doplněné o interaktivní a 3D prvky.
4

Jak bude vypadat tvorba aplikací v blízké budoucnosti?

No code (občan vývojář)

No code (občan vývojář)

Každý si může postavit aplikaci.

No code (občan vývojář)
Low code (pokročilý uživatel)

Low code (pokročilý uživatel)

Upravte si aplikace pomocí skriptů.

Low code (pokročilý uživatel)
Pro code (profesionální vývojář)

Pro code (profesionální vývojář)

Vytvářejte aplikace v profesionální kvalitě.

Pro code (profesionální vývojář)
5

Kompetence pro 21. století

Komunikace

Vystupujte ze svých „bublin” . Snažte se komunikovat i s lidmi mimo svůj kolektiv a komfortní zónu.

Kritické myšlení

Kritické myšlení je analýza dostupných faktů, důkazů, pozorování a argumentů za účelem vytvoření úsudku.

Spolupráce

Spolupráce je potřebná, ale i nutná pomínka úspěchu. Dnes máme ke spolupráci i skvělé IT nástroje. (Freelo, Trello, Slack)

Analytické myšlení

Je mnoho cest, ale jedna bývá nejvhodnější/nejvýhodnější. Pokud situaci zhodnotíte správně, dostaví se úspěch.

Sociální inteligence

Práce a učení se v týmu je zábavnější. Sociální inteligence, která se při společné práci posiluje, se nedá naučit z knížek.

Kreativita

Zvídavost je základem kreativity. Při řešení nových věcí zapojte svou fantazii, představivost i manuální zručnost.

6

Kreativita a odvaha

Proč je v informačních technologiích důležitá odvaha a kreativita?

Informační technologie jsou nástrojem, který umožňuje lidem řešit problémy a vytvářet nové věci. Když lidé pracují s informačními technologiemi, musí být kreativní, aby dokázali přijít s inovativními řešeními. Jenom ti, kteří se nebojí zkoušet a experimentovat – jsou odvážní – mají, v tomto neustále se měnícím oboru, šanci na úspěch.

Nejdůležitější kompetencí pro budoucnost, kromě kreativity, je ODVAHA.

Můžete budoucnost tvořitnebo být jen její součástí
7

6 technologií budoucnosti v roce 2022

UMĚLÁ INTELIGENCE

UMĚLÁ INTELIGENCE

Umělá inteligence znamená‚ stroj napodobující lidské chování.

BRAIN COMPUTER INTERFACE

BRAIN COMPUTER INTERFACE

Neurální rozhraní propojující mozek s externím zařízením, pro jejich oboustrannou komunikaci.

VIRTUÁLNÍ REALITA

VIRTUÁLNÍ REALITA

Virtuální realita je zprostředkované prostředí, které v uživateli vytváří pocit přítomnosti ve (fyzickém) okolí.

SATELITNÍ INTERNET

SATELITNÍ INTERNET

Starlink je satelitní konstelace, která by celkem měla zahrnovat téměř 12 tisíc družic, jež budou poskytovat širokopásmové připojení k internetu (satelitní internet). Celá konstelace by měla být dokončena do roku 2027.

VOZIDLA BEZ ŘIDIČE

VOZIDLA BEZ ŘIDIČE

Vozidla bez řidiče jsou samořídící a schopná se pohybovat v prostředí, aniž by potřebovala člověka.

3D BIO TISK

3D BIO TISK

Očekává se, že globální trh s 3D biotiskem dosáhne do roku 2027 tržeb 1,8 miliardy dolarů.